Næste virus er måske AI inspireret

Det er ikke altid der er grund til at omtale virus og ransomware, men den seneste ondsindede computerorm petya, kan give et fingerpeg om hvad en kommende AI virus vil kunne.

Den har benyttet sig af en virksomhed der automatisk sender opdateringer ud. Det er oven i købet en slags skatte betalings system som benyttes af rigtig mange virksomheder. Det er altså ikke en virus der er sluppet ind i systemer via en tilfældig medarbejder der har modtaget en tilfældig skadelig mail og åbnet en vedhæftning. Det er derimod en meget snedig virus der kom ind som en slags opdatering til computeren.

Der findes naturligvis en række mekanismer, f.eks. certifikater mm., der skal sikre at opdateringer kommer fra de rigtige. Men i dette tilfælde kom opdateringer fra de rigtige og det var en kendt og certificeret leverandør af softwareløsninger som der var generel tillid til.

Det er altså en virus som har benyttet sig af de metoder som NSA og andre efterretningsvæsner har udviklet, det handler ikke om at bryde ind i den enkelte computer, men om at have de rigtige ansatte og kontakter hos de leverandører som offentlige og private virksomheder er afhængige af.

Det næste bemærkelsesværdige er at det tilsyneladende var en virksomhed der skubbede opdateringer ud. Der har altså ikke nødvendigvis siddet en lokal IT ansvarlig og godkendt opdateringer og ventet og taget en backup først osv.. Det hele kan være sat op til at køre om natten og fuldautomatisk at installere opdateringen.

Når først programmet var startet op begyndte det at brede sig i Interne netværk, Version2 skriver: “Derudover forsøger malwaren at stjæle loginoplysninger fra den inficerede pc og bruge dem til at få adgang til andre maskiner på samme netværk ved hjælp af  Windows-værktøjer via WMIC (Windows Management Instrumentation Commandline).

Det er åbenlyst en type af angreb der ikke har været ordentlig sikkerhed imod, fordi sikkerhed er som alt andet udliciteret i flere led.
– Der skal være lokal sikkerhed, i forhold til alle programtyper.
– Der skal ikke være automatiske systemer med privilegier til at opdaterer systemer.
– Der skal ikke være privilegeret adgang til interne netværk.
– Backup systemer skal være på plads.
– Brug open source.

Læs mere om den raffinerede virus her:

https://www.version2.dk/artikel/saadan-notpetya-malwaren-skruet-sammen-1077930

https://www.wired.com/story/petya-ransomware-ukraine/

https://www.version2.dk/artikel/notpetya-bagmaend-havde-aldrig-chance-at-dekryptere-data-id-kode-helt-tilfaeldig-1077950

Den komplekse natur af angrebet gik først op for IT eksperter i løbet af et halvt døgns tid. Og det fik danske myndigheder til at indkalde til et natligt hastemøde i den nationale operative stab (NOST). Dvs. Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste, Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet. Og det er naturligvis udløst af at det er Mærsk der er blevet ramt, firmaet der har lukrativ en særstatus i Danmark, og holder Folkestyret og kongehuset i sin hule hånd.

The Petya Plague Exposes the Threat of Evil Software Updates: https://www.wired.com/story/petya-plague-automatic-software-updates/

Udgivet i AI kunstig inteligens | Skriv en kommentar

Videnskabsjournalister og medicinalindustrien #ECSJ2017

Når videnskabsjournalister mødes og fejre formidling af videnskab i Danmark, er de naturligvis sponsoreret af medicinalindustrien… Det er altså ikke noget jeg finder på! Og det mest mærkværdige er at det ikke kan lade sig gøre at finde en der sætter spørgsmålstegn ved NovoNordisk og Lundbeck’s indflydelse på videnskabsformidling – og også på universiteter hvor de har købt sig ind. Journalisterne har antageligt selv søgt penge hos Novo til bedækning af deres konference. Se liste af sponsorer her

Konferencen finder sted de kommende dage og er bl.a. organiseret af foreningen for danske videnskabsjournalister. Som de selv bemærker ved festlige lejligheder: Den kritiske journalistik på området bliver ofte lavet af freelancejournalister..

https://twitter.com/hashtag/ECSJ2017?src=hash

 

 

Udgivet i Videnskab og metode, Videnskabsformidling | Skriv en kommentar

I Norge vil ny lov tillade selvkørende biler på vejene – i Danmark er man knap kommet til sandkassen

Fornemmelsen af at Danmarks Folketing har taget en sæk over hovedet og ikke har nogen fornemmelse for den teknologiske udvikling ses igen i denne uge, hvor den selvbestaltede SIRI kommission foreslår at Danmark skal være med på ny teknologi ved at holde møder og lave en handlingsplan en gang i løbet af de næste to år. Og der skal sættes penge af til en form for testbane.

“Det nødvendigt med en national handlingsplan, som udstikker en fælles retning for transportområdet – og gerne før 2019. I tillæg til den nationale strategi foreslår arbejdsgruppen, at der skal afsættes et beløb til ‘udvikling af et eksperimentelt miljø’ for førerløse biler.”

https://ing.dk/artikel/siri-kommissionen-danmark-skal-vaere-legeplads-forerlos-teknologi-200347

Det er så her at virkeligheden træder ind fra Norge hvor man slet og ret allerede er klar til at give biler lov til at futte rundt på vejene helt uden fører.

Forslaget tillader i praksis helt førerløse køretøjer på norske veje, så længe ansøgeren kan sandsynliggøre overfor myndighederne at bilen er i stand til at køre sig selv.
Forslaget er et resultat af et arbejde som startede i 2014, da den politiske ledelse sammen med vejdirektøren besøgte flere af verdens største bilproducenter i Detroit. Her mødte de også flere bilvisionære, blandt andet forfatter Tony Seba og Elon Musk.

https://www.tu.no/artikler/na-kan-vi-fa-biler-helt-uten-forer-pa-norske-veier/395822

Udgivet i AI kunstig inteligens | Skriv en kommentar

Nyt svensk metastudie om energiforbrug i batteriproduktion – viser hvorfor vejen til helvede er brolagt med gode intentioner

Det Svenske miljø miljøinstitut har undersøgt lithion-ion-batteriers påvirkning af miljøet ud fra et livscyklusperspektiv. Undersøgelsen består af en gennemgang af tilgængelige livscyklusvurderinger af lithium-ion-batterier til lette køretøjer, og resultaterne bruges til at drage konklusioner om, hvordan produktionsfasen påvirker drivhusgasemissionerne. Rapporten fokuserer også på emissionerne fra hvert enkelt trin i batteriproduktionen, herunder; Minedrift, raffinering til batterikvalitet og samling af komponenter og batteri.

Det er et metastudie – det vil sige, at de har gennemgået og sammenlignet såkaldt “tilgængelige undersøgelser”. Og altså ikke foretaget ny forskning, men lavet en statistik på en udvalgt bunke undersøgelser. Og derfra draget konklusioner på nutiden og fremtiden der er ganske vidtrækkende i forhold til det oprindelige kildemateriale.

Læs deres rapport her.

Det der er galt med rapportens konklusioner er umiddelbart:
– at der IKKE er lavet nye studier på nogle af de konkrete nye batterier, f.eks. dem der fra december 2016 er begyndt at komme fra Tesla.
– at der ikke i tilstrækkelig grad er taget hensyn til hvilken type energi konkrete batterier er produceret med, men der tages en generel betragtning som omsætter energibehov i produktionsled til CO2, baseret på et estimat af hvordan energi produceres.
– At der ikke i tilstrækkelig grad tages i betragtning at alle undersøgelser viser at batterier og deres energiforbrug i produktion, og deres enegidensitet, og deres levetid forbedres med flere procent om året.
– At der drages sammenligninger med fossilbiler hvor datamateriale blot er taget fra fabriksdata, selvom det er afsløret at dieselbilfabrikanter de senere år er blevet afsløret i at have en alternativ tilgang til sandheden..

Og nej jeg har ikke læst alle de rapporter som metastudiet bygger på, og jeg har ikke nøje studeret alle deres disclaimer noter, og overvejelser og diskussioner af deres metode. Men jeg har fulgt udviklingen af batteriteknologi de seneste år og er helt tryg ved at rapporten er forfejlet og ikke kan bruges til at generaliserer hverken batteriproduktion eller energisammensætning i den produktion.

Det aftryk som der er fra de enkelte konkrete batterier er det som må være af interesse, da det ellers er hips om hap om det er produceret under problematiske forhold og med ringe kvalitet og med dårlige CO2 regnskab, eller der er tale om en batteriproducent der bevæger sig mod 100 procent solenergi og 100 procent genbrug af gamle batterier. Altså hvis nogen to et snit af alle typer af køleskaber og blot under et sagde de bruger for meget strøm i drift og laver ulykker under produktionen og når de smides til storskrald. Uden at tage højde for energimærkning og de forskellige landes lovgivning indenfor produktion og affaldshåndtering. osv..

Derfra kan det så konkluderes at denne rapporttype baseret på metastudier har en svaghed der gør det svært at bruge til at give en korrekt anbefaling af batterier, dels fordi der er tale om ukonkrete data, og fordi der er tale om relativt forældede data i en branche der udvikler sig meget hastigt. Om ganske få år vil Tesla stå for halvdelen af batteriproduktion i verden og deres batteri fabrik har som mål at blive drevet med 100 procent fossilfri energi.

Udgivet i Videnskab og metode, Videnskabsformidling | Tagget , | Skriv en kommentar

Algebraic topology i Human Brain projektet får hård medfart

Når videnskabens værktøj er en computer der er så stor at den fylder en mindre lagerbygning, så bliver svært for alle andre end dem der har adgang til computeren at gå videnskabelige opdagelser efter. Men selv om de havde adgang til det hele, kan det godt være en lidt større opgave at rode rundt i meget komplekse beregninger og simuleringer.

Det er derfor umuligt for mig at sige noget fornuftigt om det nyeste fremskridt hos Det Europæiske Human Brain Projekt, hvor de har haft held til at beskrive en del af hjernen med algebraic topology, men tilsyneladende er der en mænge utilfredse forskere der ikke lider under samme problem som mig, og de syns det er noget bras.

Men om det er kejserens nye klæder eller der rent faktisk er en vej frem for projektet, det vides altså ikke, jeg håber det sidste.

Læs mere https://www.wired.com/story/the-mind-boggling-math-that-maybe-mapped-the-brain-in-11-dimensions/

Foredrag af Kathryn Hess

http://www.birs.ca/events/2016/2-day-workshops/16w2679/videos/watch/201604301459-Hess.html

Udgivet i Videnskab og metode | Skriv en kommentar

Elon Musk: Tesla Motors er en konsekvens af historien der blev fortalt i Who Killed the Electric Car

På tærsklen til den elektriske bils gennembrud som masseproduktion-forbrugerprodukt, med Tesla model 3 annonceret til levering i juli. Gav Elon Musk igen æren for at de overhovedet gav sig i kast med at bygge el-biler til en særlig kamp som engagerede miljøaktivister og teknologistuderende og opfindere førte i USA frem til 2003 hvor General Motors ikke kun stoppede med at producere en elektrisk bil. De havde også nægtet at sælge dem og de tilbagekaldte leasingaftaler og destruerede alle biler selvom de fungerede. Det samme gjorde en række andre fabrikanter omkring samme tidspunkt.

I første omgang var miljøkampen hovedsageligt imod smog, og for kollektiv trafik og mod olie afhængighed og mod forurening i almindelighed. Senere er især klimaproblematikken blevet dét centrale samlende argument for at skifte til bæredygtige energikilder.

Dokumentaren skal her anbefales igen. Og den er senere blevet fulgt op af andre der også kan anbefales, f.eks. Revenge of the electric car:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Danmarks Radio smed guldet på gaden – nu starter ing.dk #techtopia en god ny podcast om teknologi

Direktørerne i DR kom sidste år uforvarende til at lukke videnskabsredaktionen, og splittede tre fine radioprogrammer op i halvtimes segmenterer og smurte dem tyndt ud på eftermiddagsfladen. Jeg må tilstå at jeg ikke rigtig har kunne begribe hvorfor alting skal ødelægges og deles op, det at noget er nyt gør det jo ikke i sig selv bedre.

Især med harddisken, der også har fået nye værter, har det været en tung start med folk der er naturlige årsager ikke har samme ballast som de der blev fyret. Jeg tror der kommer til at gå det meste af en sæson før de nye folk har indhentet den branche de skal forsøge at formidle.

Derfor er det super heldigt at ingeniørforeningen har brugt anledningen til at starte deres egen podcast, med den tidligere vært på Harddisken Henrik Føhns. De første tre er klar til fri lytning og det er en fornøjelse at have et ugentligt program at glæde sig til igen. Det at Harddisken blev stjålet har givet et større savn end jeg troede. De nye værter har måske ikke gjort noget galt i den forstand, men det jeg har savnet er det pust af ny viden og ny indsigt der ofte var i de gamle programmer. Det var ikke kun underholdning, men gjorde lytteren klogere.

https://universe.ida.dk/techtopia/

Udgivet i Videnskabsformidling | Tagget | 1 kommentar